Koment I Akides të Tahaviut - Xhevahiri I Besimit

Koment I Akides të Tahaviut - Xhevahiri I Besimit

Koment I Akides të Tahaviut - Xhevahiri I Besimit

Regular price 1,200.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër

Dua të theksoj se nuk do të thotë asnjëherë që ai që e lexon apo përfiton të jetë i dobët, ndërsa ai që e ka shënuar e komentuar të jetë i forë dhe i djishë.

Libri tani është në duart tuaja në formën e një shpjegimi mesatar, as të gjerë e as të shkurtër. E lus Zotin e madhëruar që ta paranojë këtë punë dhe të na shpërblej mua dhe të gjithë ata që kan kontribuar.

AUTOR: Dr.Shefqet Krasniqi 
BOTUES: Shtëpia Botuese E-ERA SH.P.K.
FAQET: 798