400 Keshilla Dhe Udhezime Islame

400 Keshilla Dhe Udhezime Islame

400 Keshilla Dhe Udhezime Islame

Regular price 150.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër

400 këshillat përfshijnë jetën e përditshme të një muslimani duke filluar nga ana shpirtërore, përcaktimi i vijës fetare, motivimi për vepra të mira, të shëndosha dhe të dedikuara drejtë, përfshijnë ritet islame ditore, javore, mujore, vjetore e të jetës, pastaj parimet ekonomike e tregtare, jetën martesore, veshmbathjet, ushqimet, udhëheqjen, kodin penal, kodin etiko-moral etj.

Autor: Izudin El-Bejanuni
Përkthyes: Sabahudin Fetahu
Botues: NuN
Faqe: 96