Gëzimi I syve - Komentari I Rijadus Salihin

Gëzimi I syve - Komentari I Rijadus Salihin

Gëzimi I syve - Komentari I Rijadus Salihin

Regular price 250.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër

Në këtë libër, ashtu sikurse në ndonjë tjetër të rallë, në të njëjtën kohë parashtohen dhe komentohen thëniet nëtëcilat flitet për hallallin dhe haramin, por edhe thëniet në të cilat flitet për vlerat e disa kohëve dhe dhe veprimeve të caktuara.

AUTOR: Selim Ibn 'Id El-Hilali
PËKTHEU: Agim Avdiu
BOTUES: Shtëpia Botuese "NuN"
FAQET: 692