Obligimet ndaj fëmive 

Obligimet ndaj fëmive 

Obligimet ndaj fëmive 

Regular price 180.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër

Në virtojet e fesë sonë të lartësuar gjithsesi bën pjesë edhe ajo që feja na e shpjegon se çfarë është e drejtë dhe e vërtetë në çdo gjë, dhe çka jemi të obliguar të kryejmë në jetën tonë të përditshme dhe si do ta arrijmë fatin e vërtetë në të dy botët.

TITULLI I PLOTË: Fetava ve akham hassa bi-t-tifl
AUTOR: Jusuf el-Atik
PËKTHEU: Bexhet Jashari
BOTUES: Shtëpia Botuese "NuN"
FAQET: 163