Suneti si forcë argumentuese - Flakja e dyshimeve të hedhura kundrejt tij

Suneti si forcë argumentuese - Flakja e dyshimeve të hedhura kundrejt tij

Suneti si forcë argumentuese - Flakja e dyshimeve të hedhura kundrejt tij

Regular price 200.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër

Përpjekjet deshakeqe për tjerësimin e islamit dhe zhbërjen e të vërtetave të tij në vazhdimësi i gjuhen Sunetit si një fajtor që duhet të ndëshkohen me injorim.

Autor: Ahmed Ibn Jusuf Es Sejdi
Përktheu: Mirsim Maliqi
Titulli: Tetbbitu buxhijeti's suneh ue nakdu usulil munkerin)
Botues: Shtëpia Botuese "Fjala e Bukur"
Faqe: 143