Qeli, Një Zakon Që Na Shoqëron Për Gjithë Jetën

Qeli, Një Zakon Që Na Shoqëron Për Gjithë Jetën

Qeli, Një Zakon Që Na Shoqëron Për Gjithë Jetën

Regular price 500.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër

Larg zakonit tënd në të lexuar dhe zakonit tim në të shkruar, do të kalojm së bashku për në thelbin e temës: pa hyrje, pa parathënie, pa as gjë tjetër...

Autor: Selman Aude
Përkthehu: Elmaz F.
Titulli: Zinzane / Adetun mudeh el-hajat
Botues: Shkolla Islame
Faqe: 442