Prezantim me njerëzit e dashur

Prezantim me njerëzit e dashur

Prezantim me njerëzit e dashur

Regular price 320.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër

Thotë Prfoeti [sal-lall-llahu aleji ve sel-lem]: "Njeriu me besim më të sinqertë është Ebu Bekri." Në një hadith tjetër, Profeti [ ] thotë: "Njeriu me besim më të qëndrueshëm, është Ebu Bekri."

"Sikur të vendosej besimi I Ebu Bekrit në një anë të peshores dhe besimi gjithë umetit në anënë tjetër, besimi i Ebu Bekrit do të rëndonte më shumë."

Titulli: Prezantim me njerëzit e dashur
Autor: Amër Halid
Përkthyes: Elmaz Fida
Faqe: 244
Formati: B5
Viti i botimit: 2007
Botues: Furkan