Derisa të Ndyshojm Vetvetën

Derisa të Ndyshojm Vetvetën

Derisa të Ndyshojm Vetvetën

Regular price 300.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër

"... All-llahu nuk e prish gjendjen e një popullo (nuk ua largon të mirat) përderisa ata ta ndryshojnë vetn e tyre..." (Er-Ra'd: 11)

Ky është ndër ligjet më të rëndësishme dhe themeltare të jetës në tokë. Ky ligj ka dimensione të shumta. Duke trajtuar dhe ndryshuar për mirë çdo ditë një nga këto dimensione, pa dyshim që ne do tëmë në jetë ajetin e mësipërm dhe do të rimëkembim ummetin tonë

Titulli: Derisa të ndryshojnë veten
Autor: Amër Halid
Përkthyes: Elmaz Fida
Faqe: 310
Formati: A5
Viti i botimit: 2009
Botues: Furkan