Përmisimi i Zemrave

Përmisimi i Zemrave

Përmisimi i Zemrave

Regular price 600.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër

Ky libër flet për përmisimin e zemrës, Nëse dëshrion të arrish të përsosësh moralin, mëso se si ishte Profeti [sal-lall-llahu ve sel-lem], si ishte i mëshirshë, bujar, si sillej me gratë, me të paditurit, All-llahu i Madhërishëm në Kur'an thotë: "Ju e kishit shembullin më të lartë në të Dërguarin e All-llahut." (El-Ahzab: 21)

Titulli: Përmirësimi i zemrave
Autor: Amër Halid
Përkthyes: Elmaz Fida
Faqe: 484
Formati: B5
Viti i botimit: 2018
Botues: Furkan