Organizimi i Jetës (Set me 3 Libra)

Organizimi i Jetës (Set me 3 Libra)

Organizimi i Jetës (Set me 3 Libra)

Regular price 600.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër

Libri ka për qëllim t’i udhëzojë besimtarët se si duhet t’i organizojnë e t’i planifikojnë jetën dhe kohën tyre, në mënyrë që progresi i tyre të jetë i shpejtë e i garantuar. Ai synon që ta ofrojë një pasqyrë reale lidhur me situatën me të cilën ballafaqohen muslimanët, sidomos rinia dhe të kontribuojë si mund të dilet nga ajo situatë që i ka mbërthyer ata; ai, njëherësh, i paralajmëron prindërit dhe bijtë e tyre për rreziqet, me
qëllim që të shmangen pasojat. Përveç kësaj, porositë që dalin nga leximi i këtij libri ua kujtojnë të gjithë atyre, të cilët janë të interesuar për mirëqenien shpirtërore të njeriut, se duhet të jenë syçelë e të gatshëm dhe të kenë pikëpamje të qarta për njerëzimin e problemet e tij.

Autor: Amër Halid
Titulli: Life Markers
Përkthyes: 1-2, Eroll Xheferi, 3- Hanife Alija-Dautiz
Faqe: 1-272, 2-222, 3-182
Botues: Sira