Adhurimet e Besimtarit

Adhurimet e Besimtarit

Adhurimet e Besimtarit

Regular price 250.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër

Adhurimi është lidhja midis robit dhe Krijuesit të tij. Ai përmban konceptet më të larta të dorëzimit tek Allahu dhe të kërkimit të ndihmës e të mbrojtjes prej Tij. Njeriu i lutet Zotit, e përlëvdron, e përmend Atë dhe spiriti i tij larësohet; kujton realitetin e vet e të botës ku jeton dhe në zemër ndien madhështinë dhe mëshirën e Zotit të vet.

Autor: Amër Halid
Përkthyes: Fatos Gërvalla
Faqe: 263
Botues: Sira