Traktati mbi Namazin 

Traktati mbi Namazin 

Traktati mbi Namazin 

Regular price 120.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër

Namazi është lidhja me Zotin tonë dhe suksesi ynë në botën tjetër varet nga puna jonë në këtë Botë. Pejgameri (alejhi selam) ka thënë: "Ajo që e dallon besimtarin nga jobesimtari është namazi."

TITULLI I PLOTË: Tratise on Prayer
AUTOR: Ahmed Iben Hanbeli
PËKTHEU: Fitore Abazi
BOTUES: Shtëpia Botuese "NuN"
FAQET: 83