Komentar i 40 Haditheve te Neveviut

Komentar i 40 Haditheve te Neveviut

Komentar i 40 Haditheve te Neveviut

Regular price 600.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër

Më është kërkuar në mënyrë të përsëritur nga nxënësit e dijes dhe fesë që të përpiloj një komentarë për këto hadithe (te Neveviut) kështu që vëndossa të shkruaj një libër, ku do të shpjegohen domethëniet dhe parimet që lidhen me to.

TITULLI I PLOTË: Komentar i 40 Haditheve te Neveviut
AUTOR: Ibn Rexhep El Hanbeli
PËRKTHEU: Blerim Krasniqi
BOTUES: Shtëpia Botuese "NuN" (Essebil)
FAQET: 268