Thesari I dituris 

Thesari I dituris 

Thesari I dituris 

Regular price 700.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër

Në fjalët e Allahut të Lartësuar. "E nuk ka asnjë send që të mos ta ketë burimin te Ne..." gjendet e fshehur urtësia me vlerë shumë të madhe, e ajo është se çdo nevojë kërkohet vetëm prej atij i cili zotëron thesaret e tij, ndërsa çelsat e atij thesari i mban në duar. Të kërkosh atë nga dikush tjetër është si të kërkosh nga i pafuqishmi dhe nga ai i cili nuk është i aftë për atë.

AUTOR: Ibën Kajim El-Xhevzije
PËKTHEU: Agim Avdiu
BOTUES: Shtëpia Botuese "NuN"
FAQET: 372