Rrugët e Njerëzve të Devotshëm

Rrugët e Njerëzve të Devotshëm

Rrugët e Njerëzve të Devotshëm

Regular price 800.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër

Tematika e këtij libri ka rëndësi të jashtëzakonshme jo vetëm për shkak të përmbajtjes së tij, por edhe për shkak të kohës në të cilën paraqitet, duke qenë se në mes shkruarjes së tij dhe kohës në të cilën jetojmë eksizston një lidhje e fortë.

Autori: Ibn Kajjim el-Xhuezije
Botues: Sh.B. "Dëshmia" - Shkup
Përkthehu: Agim Avdiu
Faqet: 587