Rruga e Pasuesve të Sunetit dhe Xhematit

Rruga e Pasuesve të Sunetit dhe Xhematit

Rruga e Pasuesve të Sunetit dhe Xhematit

Regular price 60.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër

"Dhe kushdo që kundërshton të Dërguarin, pasi t'i jetë treguar qartë atij rruga e drejt dhe ndjek rrugë tjetër nga ajo e ebsimtarëve, Ne do ta lëmë atë në drejtim që ai vetë ka zgjedhur dhe do ta fusim në zjarr, e  sa përfundim i keq!" [En Nisa, 115]

Autor: Muhamed ibën Salih el Uthejmin
Përkthyes: Ebu Enes Bledar Albani
Faqe: 48
Botues: Imam Albani