Rigjallërimi Islam (Rregulla dhe Udhëzime)

Rigjallërimi Islam (Rregulla dhe Udhëzime)

Rigjallërimi Islam (Rregulla dhe Udhëzime)

Regular price 250.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër

Ky libër është shkruar në kohën kur rizgjimi islam kishte përfshirë të gjithë botën islame. Rizgjim i cili nuk kishte kthim mbrapa dhe se diktaturave araba u kishte ardhur fundi, sado që të vonohesh ai. Për këtë autori e pa të udhës që të shkruaj një udhëzim praktik se si duhet të jetë një rizgjim i saktë dhe i suksesshëm.

Ja si e përmbledh autori qëllimin e librit të tij: (Vëllezër të nderuar! Të gjithë e dimë se sa mirësi na ka dhuruar Allahu i Madhëruar ne si mysliman, në këto vende e në shumë vende të tjera, me këtë lëvizje të begatë e rigjallërim të rinisë islame. Kjo lëvizje e drejtë ka si qëllim që nëpërmjet Kuranit dhe Traditës së Profetit të Allahut (salallahu alejhi ue selem), të vendosë zbatimin e fesë së Zotit në tokë. S’ka dyshim që këtij rigjallërimi të bekuar do t’i kundërvihen armiq të shumtë, ashtu si çdo lëvizjeje të mbarë e të begatshme që lind në këtë ummet; sepse sa herë që ndizet drita e së vërtetës, ndizet edhe zjarri i së pavërtetës, e “ata duan ta shuajnë dritën e Allahut me gojët e tyre, por Allahu e plotëson dritën e Tij edhe nëse mosbesimtarët e urrejnë atë.’’Këtë rigjallërim islam që shohim te rinia jonë, meshkuj dhe femra, e që nuk po ndodh vetëm në këtë vend, por në të gjitha vendet islame, ka nevojë për disa elementë që ta shndërrojë atë, me lejen e Allahut, në një lëvizje të dobishme e ripërtëritëse. Më poshtë, me ndihmën e Allahut, unë do t’i sqaroj këto elementë dhe këto rregulla, me të cilat ky rigjallërim do të jetë i suksesshëm dhe dobiprurës. Allahun e madhëruar e lus që ta bëj këtë libër dritë dhe argument për shkruesin e tij, lexuesin dhe të gjithë myslimanët.)

Auto: El Uthejmin
Botues: Shtëpia Botuese "Fjala e Bukur"
Faqe: 248