Përulësia në Namaz

Përulësia në Namaz

Përulësia në Namaz

Regular price 150.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër
Një nga rregullat e namazit është edhe të qenit tonë të përulur gjatë faljes së tij. Për më tepër, përulësia, sikurse do të shihet nëvazhdim, është një nga elementet kryesore për të qenë namazi ynë i pranueshë, sidomos kur dihet se ajo i takon anës shpirtërore, anës së brendshme të namazit.

Autor: Grup Autoresh
Perkthyes: Me. Driton Morina
Botues: Sira
Faqe: 127