Përkujdesja Për Ndjenjat E Të Tjerëve

Përkujdesja Për Ndjenjat E Të Tjerëve

Përkujdesja Për Ndjenjat E Të Tjerëve

Regular price 150.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër

Islami është fe që thjërret për dashamirësi dhe mirësjellje me njerëzit, përkujdesje për ndjenjat dhe shpirtrat sipas rregullave dhe etikës islame të lartë, andaj u përkujdes për lidhjet shoqërore në mes njerëzve,i artësoi detyrimet dhe të drejtat, urdhëroi për në moral të mir dhe për zgjedhjen e fjalëve të përshtatshme në rrethana tv ndryshme , ashtu siç Allahu thpt "...thoni fjal të mira njerëzve..." (El-Bekare 83)

Autor: Dr. Muhamed Salih El-Munexhid
Përkthehu: Irfhan Jahiu
Titulli: Muraatul meshiar
Botues: Shkolla Islame
Faqe: 101