Frenat

Frenat

Frenat

Regular price 120.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër

Allahu i Lartësuar e krijoi shpirtin dhe brendësinë e tij: "Për shpirtin dhe për Atë që e ka përsosur duke ia bërë të njohur atij të keqen e të mirën!" (Esh-Shems: 7-8)

Titulli: El Kevabih
Autor: Muhamed Salih El-Munexhid
Përkthyes: Irfan Jahiu
Faqe: 81
Shtëpia Botuese "Shkolla Islame"