Pas Vështirësisë Vjen Lehtësimi

Pas Vështirësisë Vjen Lehtësimi

Pas Vështirësisë Vjen Lehtësimi

Regular price 300.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër

Ky libër mund të them se është një nga thesaret e librave që i kontribuon fushës së psikologjisë islame në aspektin e ngritjes shpirtërore dhe motivuese si dhe në çeshtjet e qartësimit të gjërave duke filluar me individin, fillimisht nga vetja e tij, në raport me mjedisin ku jeton, aspektin shoqëror si dhe dukuritë e tjera që errethojnë, të gjitha këto duke i sqaruar konform besimit, bindjeve dhe qëndrimeve që i ka besimtari mysliman.

Përkthyes: Irfan Jahiu
Botues: Shkolla Islame
Faqe: 340