Njëshmëria e Allahut (subhanehu we teala)

Njëshmëria e Allahut (subhanehu we teala)

Njëshmëria e Allahut (subhanehu we teala)

Regular price 250.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër
Në këte libër trajtohen këto tema: Devijimi në jetën njerëzore, shirku – politeizmi, kufri – mosbesimi etj.

AUTOR: Salih El Feuzan
Përkthehu: Miran Dibra
BOTUES: Shtëpia Botuese "NuN"
FAQET: 199