Mospajtimet Politike Ndërmjet Sahabëve

Mospajtimet Politike Ndërmjet Sahabëve

Mospajtimet Politike Ndërmjet Sahabëve

Regular price 500.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër

Libri i Shenkitit jep të dhëna lidhur me mospajtimet politike që kanë ndodhur gjatë shekullit të parë të kalendarit mysliman ndërmjet sahabëve (shokëve), me ç’rast i prezanton  të dy anët e medaljes, duke cek se:“Të mësuarit e historisë së të parëve, qoftë ajo e sahabëve apo  tjerëve duhet ofrojë paraqitjen e figurës së plotë, me të dyja anët e saj të ndritshme dhe të errëta, të qëlluara dhe të paqëlluara, e që nganjëherë janë të stërngritura. Pasi që historia e njerëzve mbetet histori e atyre që janë nga mishi e gjaku, e jo histori e melaikëve  që janë të krijuar vetëm për të adhuruar pa dhënë ndonjë mund.”

Autor: Muhamed Ibn Muhtar Esh-Shenkiti
Botues: Sira
Perktheu: Artan Musliu
Faqe: 296