Mirësitë e Muslimanëve

Mirësitë e Muslimanëve

Mirësitë e Muslimanëve

Regular price 150.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër

Islami është fe e Allahut. Muhamedi a.s u dërgua për ta përcjellë këtë fe te të gjithë njerëzit. Atij iu shpall Libri (Kurani Fisnik). Suneti (Tradita) e të Dërguarit a.s., fjalë dhe vepër qoftë, do të jetë predikim i Islamit për mbarë njerëzimin, që është fe e përjetshme.

Autor: Abdulaliz El Amar
Përkthyes: Sadush Tahiri
Faqe: 124
Botues: Sira