Mirëmbajtja e Shpirtit

Mirëmbajtja e Shpirtit

Mirëmbajtja e Shpirtit

Regular price 700.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër

Në këtë libë shpjegohet simptomat dhe trajtimet duke dhënë këshilla për masat parandaluese dhe mënyrën e kthimit të trupit dhe spirtit në gjendjen nshëndetshme natyrore.

Autor: Ebu Zejd El Belhi
Titulli: Masalih el-abdan ue el-enfus & Sustenance of the soul
Përkthyes: Arsim Jonuzi
Faqe: 165
Botues: Sira