Meditime Kuranore 1

Meditime Kuranore 1

Meditime Kuranore 1

Regular price 250.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër

(Ky është) Libër i begatshëm, Ne ta shpallëm ty këtë që ti studiojnë argumentet e tij dhe që të marin mësim prej tij ata që kanë mend." (Kuran 38:29)

Përkthyes: Suad Shabani
Botues: Shkolla Islame
Faqe: 210