Kushtet e fesë  

Kushtet e fesë  

Kushtet e fesë  

Regular price 700.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër

Disa nga vëllezërit tanë patën dëshirë botimin e disa çeshtjeve lidhur me kushtet e Islamit nga fetvatë e dijetarit dhe mësuesit tonë, Muhammed bin Salih el-Uthejmin, ashtu që të shpërndahet në gjuhën arabe dhe të ketë dobi në shumë njerëz siç mund të ketë pas edhe nga përkthimi i saj në gjuhë të tjera.

TITULLI I PLOTË: Fetava erkanil islam vel iman
AUTOR: Muhammed bin Salih eI-Uthejmin
PËKTHEU: Omer Berisha
BOTUES: Shtëpia Botuese "NuN"
FAQET: 560