Kurthet e Shejtanit

Kurthet e Shejtanit

Kurthet e Shejtanit

Regular price 650.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër

Biografia e imamit lbn Kajim el-Xhevziut Lindja, orientimi shkencor dhe virtytet morale të tij, Vdekja e lbn Kajimit, Zemra, Zemra e shëndoshë, Zemra e vdekur, Zemra e sëmurë, Pse këto ndarje, Esenca e sëmundjes së zemrës, Shkaqet të cilat shkaktojnë sëmundjen e trupit e të zemrës dhe vetitë e saj, Ilaçet e zemrës, Ndriçimi i zemrës, Jeta dhe shëndeti i zemrës, Lumturia dhe shëndeti i zemrës, Kënaqësia e shikimit të Allahut, Kurani si ilaç për zemrën, Pastërtia e zemrës – Tezkije, Pastrimi i zemrës nga papastërtia dhe ndytësia, Mbi papastërtinë të cilën e bartin me vete shirku, zinaja dhe homoseksualizmi, Papastërtia e shprehur në gjynahe dhe mosbindje, Shenjat e sëmundjes dhe të shëndetit të zemrës, Shërimi i sëmundjes së zemrës, ashtu që atë të mos e pushtojë pasioni, Shpirti që e qorton vetveten, Dy lloje të dhënies së llogarisë vetvetes, Vetëllogaria sjell shumë dobi, Shërimi i zemrës së sëmurë si pasojë e veprimit të shejtanit, Lutja Allahut për mbrojtje e shpëtim nga shejtani, Eliminimi i pushtetit të shejtanit Intrigat me të cilat shejtani e mashtron njeriun, Si ia zbukuron shejtani njeriut të keqen, Si i frikëson shejtani besimtarët me ithtarët dhe ushtrinë e tij, Intrigat kundër Ademit dhe Havës, Trimëria dhe durimi, Fjalët e rreme, Intrigat e tij kundër sufinive, Intriga kundër njeriut me sjellje të mirë Intrigat kundër njeriut me pozitë dhe nam Izolimi, Trimërimi, Braktisja e dispozitave të sheriatit, Dhënia e obligimeve, Nxitja për prapësi, Kritika e teprimit, Muzika Sprovat për të dashuruarit, Forca nxitëse, Llojet e lëvizjeve, Dashuria, Dashuria ndaj Allahut të pashoq, Njohja e forcës lëvizse, Vullneti i krijesave, Njeriu është krijuar si i padrejtë dhe i paditur, Si të dallohen e mira dhe e keqja, Rezultati i dashurisë së gabuar, Sprova që e pengon robin ta besojë vetëm Allahun etj….

Titulli: Igathetu lehfan min mesaidi esh-shejtan
Përkthyes: Selim Sulejmani
Autor: Ibn Kajim El Xheuzije
Botues: Sira
Faqe: 312