Kudsi Çështje E Çdo Muslimani

Kudsi Çështje E Çdo Muslimani

Kudsi Çështje E Çdo Muslimani

Regular price 250.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër

Ky libër është mesazhi i dhjetë në serinë e “Mesazheve udhëzuese për rizgjimin ”, i cili flet për një çështje që është në kulmin e rëndësisë dhe rrezikut për ne arabët dhe muslimanët, kudo që ndodhemi mbi tokën e Allahut. Kudsi gjendet tani në mëshirën e erërave, ballë për ballë me rrezikut eminent, atë sionist, i cili përbetohet, cakton objektiva dhe thure plane për gllabërimin,çifutëzimin dhe çveshjen e tij nga çdo gjë arabe dhe islame. Ata i kanë shpallur vendimet e tyre pa u frikësuar, kanë sfiduar, penguar dhe sulmuar. Askush nga Ummeti i Islamit, sado i madh dhe i gjërë që është, nuk ka dalë për t’i penguar dhe kundër përgjigjur.

Një anekdotë e vjetër thotë: Kur e pyetën faraonin se, si arrite të bëhesh faraon, ai u përgjigj: Nuk gjeta asnjëri që të më pengojë. Me anë të faqeve të këtij libri duam t’i zgjojmë indiferentët dhe të fjeturit, t’i përkujtojmë harrestarët, t’i inkurajojmë të frikësuarit, t’i përforcojmë hezituesit, t’i demaskojmë tradhtarët. Kudsi nuk është vetëm i palestinezëve, ndonëse këta janë parësorë, por nuk është as vetëm i arabëve, ndonëse ata janë pjesa më përgjegjëse e Ummetit për ta mbrojtur atë. Kudsi i takon çdo muslimani, kudo qoftë ai, në lindje apo perëndim, në veri apo jug, qeveritar apo i qeverisur, i ditur apo i paditur, i pasur apo i varfër, burrë apo grua. Secili është përgjegjës sipas aftësisë dhe mundësisë që ka.

Autor: Dr. Jusuf Kardavi
Botues: SIRA
Përkthyes: Nexhmedin Maksuti 
Faqe: 191