Dijetari dhe zullumqari

Dijetari dhe zullumqari

Dijetari dhe zullumqari

Regular price 180.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër

Në burgun e Hekstejpit që e rrethonte shkretëtira e Saharasë, lexoja literaturë me përmbajtje letrare e historike. Nga kjo literarurë përshtypje të thellë më la personaliteti i Seid bin Xhubejrit dhe qëndrimi i këtij dijetari, fakihu dhe trimi, ndaj zullumqarit dhe diktatorit Haxhaxh bin Jusuf Thekafiut.

Dhe ja sot, historia e njëjtë po përseritet, kurse tiranët vazhdimisht po shtohen! Dhuna dhe presioni ndaj muslimanëve dita-ditës po rriten, dënimet po bëhen gjithnjë e më të ashpra, kurse masat e represionit më të egra dhe tmerruese.

Autor: Jusuf Kardavi
Përkthyes: Ymer Musa
Faqe: 126
Botues: Sira