Këshilla Me Rastin E Humbjes Së Të Dashurve

Këshilla Me Rastin E Humbjes Së Të Dashurve

Këshilla Me Rastin E Humbjes Së Të Dashurve

Regular price 100.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër

Nga dëshira për ta sqaruar dhe qartësuar këtë rrugë vëllai jonë shejh Muhamed ibën Ahmed el-Haririj i shkroi këto këshilla dhe mendimi tij ishte që këto këshilla të lexohen nga të afërmit e tij pasi që për një kohë të shkurtër ndërruan jetë disa famitjarë.  Nëpërmjet këshillave e qartësoi qëndrimin e sheriatit në lidhje me atë se çfarë duhet të vepron i sprovuart në raste fatkeqësie dhe ato këshilla dolën të jenë dobiprurëse. Të dobishme dhe të përshtatura për situata të tilla prandaj edhe përhapja e tyre sikurse në rastin e vdekjes së të dashurve apo të afërmëve dhe rastet e ngjashme me to është vepër e mirë dhe për t’u lëvduar.

Autor:Muhamed ibn Ahmed el-Haririj
Përkthyes: Irfan Jahiu
Botues: Shkolla Islame
Faqe: 52