Kënaqësia Bashkëshortore

Kënaqësia Bashkëshortore

Kënaqësia Bashkëshortore

Regular price 300.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër
Duke iu përgjigjur pyetjeve të shumta nga publiku përgjatë këtyre viteve, kam hasur në shumëindivid të cilët dëshirojnë të dinë mbi rregullat islame për çeshtjet intime seksuale në mes të bashkëshortëve.

Titulli: Islamic Guide to Sexual Relations
Autor: Muhamed Ibn Adem El-Kevtherij
Perkthyes: Osman Osmani
Botues: Sira
Faqe: 231