Kallinjtë e mirësisë

Kallinjtë e mirësisë

Kallinjtë e mirësisë

Regular price 120.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër

(Ky është) Libër i begatshëm, Ne ta shpallëm ty këtë që ti studiojnë argumentet e tij dhe që të marin mësim prej tij ata që kanë mend." (Kuran 38:29)

Autor: Fejsal Ibn Alij El Ba'dani
Përkthyes: Irfan Jahiu
Botues: Shkolla Islame
Faqe: 86