Isabela

Isabela

Isabela

Regular price 200.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër

“Isabela”, një roman shumë domethënës, që pasqyron jetën e e vajzës së kryepriftit të Kordobës. Sakrifica e saj deri tek e vërteta është rrugë që duhet ta ndjekë çdo njeri që kupton qëllimin e krijimit. Në të gjenë dialogje dobiprurëse ndërmjet të rinjëve myslimanë dhe të krishterë, e që njëkohësisht tundi themelet e jetës fetare në qytetin e bukur të Andaluzisë. “NUK ARRIHET E VËRTETA VETËM NËPËRMJET ZEMËRBARDHËSISË DHE VULLNETIT TË ÇELIKTË”.

Autor: Muhamed Said
Titulli: Isabella
Përkthyes: Hanife Alija - Dauti
Faqe: 248
Botues: Sira