Hixhabi - Mbulesa Islame

Hixhabi - Mbulesa Islame

Hixhabi - Mbulesa Islame

Regular price 150.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër

Hixhabi, si pjesë parësore dhe esenciale e shoqërisë, paraqet hallkën më të fuqishme që ruan vlerat morale të gruas, familjes së saj, rrehtit të gjerë, si dhe vetë shoqërisë islame.

Autor: Grup Autorësh
Përkthyes: Zekirija Abullahu
Faqe: 96
Botues: Gami