Gratë në jetën e të Dërguarit (alejhi selam)

Gratë në jetën e të Dërguarit (alejhi selam)

Gratë në jetën e të Dërguarit (alejhi selam)

Regular price 350.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër
Vërtet, personi i parë që e besoi Allahun si Zot dhe Muhamedin si të Dërguar, ishte bashkëshortja e tij, Hatixheja r.a. Ajo ishte e para e cila e përkrahu dhe i dha mbështetje të plotë të Dërguarit te Allahut.

Titulli: Womens around the Messenger
Autor: Muhamed Ali Kutb
Perkthyes: Hanife Alija - Dauti
Botues: Sira
Faqe: 159