Fikhu Zekat - E drejta e Zekatit

Fikhu Zekat - E drejta e Zekatit

Fikhu Zekat - E drejta e Zekatit

Regular price 800.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër

Zekati është shtyllë ekonomiko-sociale prej pesë shtyllave të Islamit, pranimi i së cilës pas të dëshmuarit të njëshmërisë së All-llahut dhe faljes së namazit, personin e inkuadron në bashkësinë e muslimanëve, ai meriton që të jetë vëllai i tyre dhe tu përkas atyre, sikurse që All-llahu i Madhërishëm e përmendë këtë në Kur'an: "Po, nëse ata pendohen, e falin namazin dhe e japin zekatin, atëherë i keni vëllezër ne fe. Ne sqarojm argumenete për ata njerëz që kuptojn."

Titulli: Fikhu Zekat - E drejta e Zekatit
Autor: Jusuf Kardavi
Përkthyes: Bashkim Aliu
Faqe: 550

Viti i botimit: 2005

Shtëpia Botuese "Furkan"