Durimi dhe mirënjohja

Durimi dhe mirënjohja

Durimi dhe mirënjohja

Regular price 180.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër

Ky libër u shkrua për të nxjerr në pah nevojën urgjente e të pasurit durim dhe për të shpjeguar që lumturia e jonë në këtë jetë

dhe shpëtimi i jonë në botën tjetër varet nga durimi ynë. 

Ky libër është i mbushur me të mira dhe lexuesi do të përfitojë nga këshillimi dhe mësimet që dalin nga ky libër.


AUTOR: Ibn Kajim El Xhevzije
BOTUES: Shtëpia Botuese "NuN"
FAQET: 131