Çlirim i afërm

Çlirim i afërm

Çlirim i afërm

Regular price 300.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër

I nderuari lexues në dorën tënde e ke Librin Fet-hul Karib El Mugjijb i cili përmban 82, tema e që kan të bëjn me jetën Tënde, të cilat janë në këtë form "Tergib dhe Terhijb" e që kan kuptim të gjër inkurajim - dekurajim- nxitje për punë, frikë nga e keqja por unë zgjodha në përshtatje dëshirë për diçka dhe firkë nga e kundërta, besojm se ia kemi qëllue por sidoqoft për njohsit e gjuhës arabe e kemi dhe tekstin origjinal me qëllim që të jep dobi ma shumë.

Autor: Fet-hul-Karib El Muxhiib
Përkthyes: Mazllam Mazllami
Faqe: 311