Ai është Allahu

Ai është Allahu

Ai është Allahu

Regular price 300.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër

Libri “Ai eshtë Allahu, rrugëtim drejt qiellit të shtatë,” është një libër në të cilin autori Ali Ibn Xhabir El Fejfi në mënyrë brillante i sqaron dhjetë nga emrat e Allahut. l lidh ato drejtpërdrejt me nevojat e përditshme të njeriut, duke sqaruar mënyrën e përfitimit përmes kuptimeve që sjellln me vete, si dhe zbatimin praktik të këtyre kuptimeve në secilën gjendje që përballet njeriu. Për secilln emër të Allahut ka ilustruar me shembuj konkret që i kanë ndodhur atij personalisht apo atyre që ai i njeh nga afër.

Jam thellësisht i bindur pas leximit të këtij libri do të jesh një njeri tjetër, në kuptimin më pozitiv të mundshëm. Do te jesh më i dobishëm për vete, familjen tënde dhe të gjithë shoqërinë në përgjithësi. Nuk ka sesi të mësosh për Krijues-in tënd, e ato njohuri dhe mësime të mos ndikojnë drejtpërdrejt në jetën tënde, përceptimin tënd mbi jetën dhe konceptimin e problemeve të saj.

Autor: Ali ibn Xhabir el Fejfi
Përktheu: Ahad Durguti
Botues: Shtëpia Botuese "Fjala e Bukur"
Faqe: 165