30 Shkaqe që të bëhesh i lumtur 

30 Shkaqe që të bëhesh i lumtur 

30 Shkaqe që të bëhesh i lumtur 

Regular price 150.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër

Kjo broshurë thërret në jetë të lumtur, të qetë dhe dinjitoze. Ndërsa, lexuesi duhet ta studiojë atë dhe të mendoj mbi domethëniet dhe në fund t'i premtoj vetveses që ka për të vepruar në pajtim me këshillat që gjenden në të.

AUTOR: Aid El-Karni
Përkthehu: Nig'jar Bajrami Hoti
BOTUES: Shtëpia Botuese "NuN"
FAQET: 74