Vlera e Islamit

Vlera e Islamit

Vlera e Islamit

Regular price 250.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër

Ky libër është njëri ndër librat më të dobishë të autorit, dijetarit ripërtërirës, Shejhul Islam Muhamed ibën AbdulUehab, Allau e mëshirfot, në të cilin sqaron virtytin edhe vlerën e Islamit, përsosmërin dhe plotësimin e tij dhe se Islami nuk ka nevojë për shtim dhe pltësim të mëtejmë.

Autor: Abdulaziz Ibn Baz
Përktheu: Xhemal Jakupi
Botues: Shtëpia Botuese "Trashëgmi i Profetëve"
Faqe: 92