Vesvesi (Cytja)

Vesvesi (Cytja)

Vesvesi (Cytja)

Regular price 600.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër

Libri qe keni ne duar eshte nje risi jo vetem ne biblioteken islame shqiptare, por edhe ne ate arabe dhe me gjere. Ai e pajis lexuesin me nje kendveshtrim sheriatik dhe mjekesor mbi vesvesin, 1fale  hulumtimit per vesvesin ne kontekstin juridik te tij, por edhe ne ate mjekesor, te pasuruar me shqyrtime eksperimentale te bera ne terren, te cilat konsistojne ne grumbullim evidencash, analizim te tyre, ekspoze te rezultateve te dala prej tyre dhe pasketij diskutim te ketyre rezultateve ne driten e nocioneve sheriatike dhe shkencore. Nje studim i dalluar, qe mbart brenda tij nje notion te sakte mbi vcsvesin, ne aspektin a te genet bluarje mendimesh te ardhura prej egos dhe shejtanit por edhe nje semundje psikikc. Gjithashtu ky studim shpalos nje pershkrim te nocionit social te vesvesit permes percaktimit te kendveshtrimit lidhur me burimin qe e stimulon vesvesin, efektet e tij, kurimin e tij dhe metodat me te mira per te ndervepruar me keta faktore; gje qe shpalos para lexuesit nje tablo te kthjellet dhe kyle mbi percaktimin c simptomave shocierore to vesvesit. Trajtese e nje rendesie te vecante jo vetem per lexuesin ne pErgjithesi, por edhe per cdo psikolog dhe specialist musliman te profilizuar ne lemin e trajtimit psikik; nepermjet se ciles behet prezantimi me shume informacione te vyera rreth fenomenit te vesvesit, te cilat na vijne ne ndihme ne kuadrin  nderveprimit me personat e prekur prej tij dhe asistimit te tyre. Nje subjekt teper i rendesishem per cdo person qe lengon nga vesveset, ku ai do te gjeje informacion shume te cmuar dhe do te pajiset me porcionin e duhur sheriatik dhe mjekesor, qe sherben per kurimin e plote te vesvesit. 

Gjithashtu prej risive qe ky liber i dhuron lexuesit eshte edhe fjalori terminologjik, shtjellimi i qarte i fialeve to reja, biografia e reduktuar dhe ajo e  zgjeruar e  personaliteteve te librit si dhe ndricimi i permbledhur i ngjarjeve, toponimeve dhe patronimeve historike qe ceken ne te; gje qe i shtrin horizontet e lexuesit pertej subjektit qendror te librit. "Thuaj: 'Kerkoj mbeshtetje te Zoti i njerezve, Sundimtari i njerezve, i Adhuruari (i vetem me te drejte) i njerezve, nga sherri i djallit cytes qe fshihct (pasi cyt) e qe hedh vesvese (dyshime) ne gjokset e njerezve, (qofte ai djall) prej xhindeve apo njerezve!'" Kuran: En-Nas, ajetet: 1-6. 

Autor: Abdurahman Ibn Sajir El Auad
Perktheu: Altin Torba
Faqe: 322
Botues: Mesazhi