Vërejtje dhe Këshilla

Vërejtje dhe Këshilla

Vërejtje dhe Këshilla

Regular price 200.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër

Disa vërejtje dhe këshilla nga El Gazali.

Autor: Ebu Hamid Muhamed El Gazali
Titulli: El-Meva'idh fil-ehadithil-kudsije
Titulli Boshnjakisht: Opomene I Savjeti
Përkthyes: Hamdi Iljazi
Faqe: 111
Nndihmues për Botimin: Mumin Azizi