Tregime Për Fëmijë

Tregime Për Fëmijë

Tregime Për Fëmijë

Regular price 600.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër

Bamirësia me fëmijët dhe edukimi i tyre janë përmbushje e përgjegjësisë, kurse braktisja e tyre dhe pakujdesia për të drejtat e tyre janë tradhti dhe mashtrim. Shumë muslimanë gjenden para një çështjeje mjaft komplekse: Si t'i edukojnë femijët e tyre? E pashë të udhës që t'u drejtohem sinqerisht që t'u jap disa këshilla baballarëve dhe nënave në mënyrë që të mësojnë se mënyra për të pasur një femijë të edu-kuar nuk mund të arrihet përveçse përmes mësimeve të All-llahut dhe sunetit të të Dërguarit Muhammed (lavdërimi dhe paqja e All-llahut qofshin mbi të) si dhe ecjes dhe afrimit me të parët tanë të mirë. Vërtet, femijët janë një dekor i bukur në murin e umetit islam. Umeti ka nevojë më së shumti për ta, ashtu që të nxjerrë në pah burra e gra shembullorë, të cilët do ta bartin mesazhin e Islamit dhe sunetin e të Dërguarit (lavdërimi dhe paqja e ll-llahut qofshin mbi të).

Autor: Mahmud Misrij
Titulli: Hikjat 'amu Mahmuud lil-etfal
Përkthyes: Sarandë Berisha - Smajli
Faqe: 355
Botues: Gjurma