Texhvidi (Përgaditur për mekteb)

Texhvidi (Përgaditur për mekteb)

Texhvidi (Përgaditur për mekteb)

Regular price 120.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër

Ky libër përmban 26 rregulla të Texhvidit, gjithashtu përfshin edhe, shkronjat arabe, Sexhde tilavetin, Shenjat të cilët gjinden në Kur'ranin famëlartë, dhe në fundë disa shënime të Kuranit kerim.

Autor: Shaban Ramani
Faqe: 32
Botues: Rijaseti - Bashkësia Islame në R.M