Të qenët rob i Allahut

Të qenët rob i Allahut

Të qenët rob i Allahut

Regular price 650.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër

Fjala ibadet (adhurim) përfshin çdo gjë të cilën Allahu e do dhe është i kënaqur me të, qofshin ato fjalë ose vepra të hapta apo të fshehta, Për shembull, namazi, zekati, agjërimi, haxhi, thënia e së vërtetës, përmbushja e amanetit, sjellja me respekt ndaj prindërve, ruajtja e marrdhënieve farefisonore, mbajtja e premtimit, urdhërimi për të mirë, ndalimi nga e keqja, xhihadi kundërejt jobesimtarëve dhe hipokritëve, sjellja e mirë ndaj fqinjëve, jetimëve, të varfërve, udhëtarëve, skllevërve, dhe kafshëve, punët e tjera të mira konsiderohen adhurime.

AUTOR: Ibn Tejmije
Përktheu: Ilir Delija
BOTUES: Shtëpia Botuese "NuN"
FAQE: 146