Shtigje të Diturisë dhe besimit

Shtigje të Diturisë dhe besimit

Shtigje të Diturisë dhe besimit

Regular price 250.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër

Ky libër vjen si shtrydhje e disa meditimeve të mia përkitazi me disa shtigje të diturisë e disa të besimit, të cilat i kam shënuar në periudha të ndryshme, që, në radhitje, fillimisht i kam përmendur shtigjet e diturisë, ilusturar me shembullin kuranor dhe, më pas, në pjesën e dytëm e kam folur rreth shtigjeve të besimit.

Autor: Ibrahim Serkan
Përktheu: Mirsim Maliçi
Titulli: Meslekijet
Botues: Shtëpia Botuese "Fjala e Bukur"
Faqe: 208