Shtegu drejt Kuranit

Shtegu drejt Kuranit

Shtegu drejt Kuranit

Regular price 200.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër

Prej kohësh po mahnitem nga fjalët e disa njerëzve të mirë, të cilët flasin për ndryshimet rrënjësore që u ndodhin në jetët e tyre. Ata tregojnë edhe për kuptime të thella dhe qëndrime të sakta në idetë e tyre. E gjithë kjo, për shkak të bereqetit të Kuranit.

Autor: Ibrahim Serkan
Titulli: Et-Tarik ila El-Kuran
Përktheu: Ahad Durguti
Botues: Shtëpia Botuese "Fjala e Bukur"
Faqe: 143