Shpjegimi i gjendjes sonë

Shpjegimi i gjendjes sonë

Shpjegimi i gjendjes sonë

Regular price 350.00 Ден
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Blini këtë libër

Njeriu besimtar është ai që arrin ekuilibrin mes përdorimit të shkaqeve dhe adhurimit të shkaqeve. Kështu edhe ndihma e Allahut do të bjerë mbi të, sepse Allahu i Madhërishë që krijoi të mirët e të këqijtë dhe që i ka shpërndarë ata mbi sipëerfaqen e tokës në bazë të një plani, ndërsa i mban në jetë njerëzit e besëtytnive, ata që ecin në rrugë tëfrejtë, i ka urdhëruar të përpiqen dhe t'i përdorin mirë shkaqet në mënyrë që ta vërtetojnë kauzën e tyre të drejtë.

Titulli: Shpjegimi i gjendjes sonë
Autor: Nuredin Jëlldëz
Përkthyes: Fatmir Sulaj
Faqe: 340
Formati: A5
Viti i botimit: 2017
Botues: Furkan